Aktualności

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin

JAKSA LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.image: align(center)

Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Plant, which blurs into the distance

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:
Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Wskaźnik produktu - W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. /poniedziałek / od godz. 13 00 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro/

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Z uwagi na wycofanie przed oceną i wyborem złożonego wniosku, Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD podjął decyzję o odstąpieniu od Naboru 3/2023 na działania:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach konkursu na nabór wniosków o udzielenie wsparcia grantowego:

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia grantowego. Wsparcie finansowe będzie mogło być wykorzystane na realizację przedsięwzięć z zakresu:

  1. Działań popularyzujących zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak: spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty;
  2. Inicjatyw edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy;
  3. Organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej.