Nabory

Nabory wniosków


Budżet do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Wysokość wsparcia finansowego Zakres wsparcia w realizację działań PROW 2014 – 2020 przeglądaj dokument

Harmonogram naborów wniosków - zaktualizowany.

Załącznik numer 2 do umowy przeglądaj dokument

Procedura konkursowa

 1. Procedura oceny i wyboru operacji do pobrania
  • Procedura oceny i wyboru operacji obowiązująca od 11.04.2017 do pobrania
  • Procedura oceny i wyboru operacji obowiązująca od 27.10.2017 do pobrania
  • Procedura oceny i wyboru operacji obowiązująca od 12.02.2019 do pobrania
  • Procedura oceny i wyboru operacji obowiązująca od 22.03.2021 do pobrania
 2. Karta weryfikacji formalnej do pobrania
 3. Karta oceny według kryteriów dostępu do pobrania
  • Karta oceny według kryteriów dostępu obowiązująca od 02.10.2017 do pobrania
  • Karta oceny według kryteriów dostępu obowiązująca od 01.12.2020 do pobrania
 4. Karta oceny zgodności z LSR do pobrania
  • Karta weryfikacyjna zgodności z LSR obowiązująca od 11.04.2017 do pobrania
 5. Karta oceny według lokalnych kryteriów obowiązująca od 11.04.2017 do pobrania
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów. Rozwój przedsiębiorczości do pobrania
  • Karta oceny wg lokalnych kryteriów. Rozwój przedsiębiorczości obwiązująca 11.04.2017 do pobrania

Procedura grantowa

 1. Procedura oceny i wyboru Grantobiorców do pobrania
 2. Karta oceny formalnej do pobrania
 3. Karta oceny według kryteriów dostępu do pobrania
 4. Karta oceny zgodności z LSR - Grantobiorcy do pobrania
 5. Karta oceny według lokalnych kryteriów - Grantobiorcy do pobrania
  • Karta oceny według lokalnych kryteriów - Grantobiorcy do pobrania
 6. Umowa o powierzenie grantu do pobrania
 7. Wniosek o rozliczenie grantu do pobrania
 8. Sprawozdanie merytoryczne do pobrania
 9. Wniosek o powierzenie grantu do pobrania
 10. Oświadczenie właściciela nieruchomości do pobrania
 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych do pobrania
 12. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową do pobrania