Projekty grantowe

Podsumowanie projektu grantowego


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Podsumowanie realizacji przez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD projektu grantowego – „Budowa lub rozbudowa małych obiektów rekreacyjnych w trzech miejscowościach powiatu miechowskiego".

Operacja pt. „Budowa lub rozbudowa małych obiektów rekreacyjnych w trzech miejscowościach powiatu miechowskiego” realizowana była od 07.04.2021r. do 29.06.2021r.

Celem operacji było :wzbogacenie zasobów małej infrastruktury rekreacyjnej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju poprzez budowę i oddanie do użytkowania mieszkańcom terenów wiejskich, trzech plenerowych obiektów rekreacyjnych jako miejsc do rozwoju fizycznego oraz wspólnego spędzania czasu wolnego..

Operacja była realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem PROW 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wartość projektu: 98 356,37 zł.

Dzięki realizacji tej operacji wspartych zostało 3 stowarzyszenia:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Przybysławice i Rogów z projektem: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przybysławice.
  2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesicach z projektem: Budowa rekreacyjnej siłowni na wolnym powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw.
  3. Akademia Piłkarska Gołcza z projektem: Budowa obiektów małej architektury (plac zabaw) w miejscowości Czaple Wielkie.