Wnioski

Dokumentacja aplikacyjna: Wnioski


UWAGA! Formularze wniosków należy przed edycją pobrać na własny komputer

I. Podejmowanie działalności gospodarczej

 1. Wniosek o przyznanie pomocy – Podejmowanie działalności gospodarczej do pobrania
 2. Formularz - Biznes Plan - Podejmowanie działalności gospodarczej do pobrania
 3. Instrukcja do wypełniania Biznes Planu do pobrania
 4. Instrukcja wypełniania wniosku do pobrania
 5. Formularz Informacji dotyczącej pomocy de minimis - zał. nr 10 do wniosku do pobrania
 6. Wzór umowy do pobrania
 7. Narzędzie pomocnicze dla Biznes Planu do pobrania

II. Rozwój działalności gospodarczej i pozostałe Konkursy

 1. Wniosek o przyznanie pomocy do pobrania
 2. Instrukcja do wniosku do pobrania
 3. Biznes Plan - Rozwój działalności do pobrania
 4. Instrukcja do wypełniania Biznes Planu do pobrania
 5. Tabele finansowe do Biznes Planu do pobrania
 6. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa do pobrania
 7. Zasady wypełniania oświadczenia do pobrania
 8. Wzór umowy do pobrania
 9. Formularz Informacji dotyczącej pomocy de minimis - zał. z sekcji VII nr B 9 do wniosku do pobrania
 10. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu - do pobrania