Wyniki Naboru 4/2023

Wyniki Naboru 4/2023

W dniu 08 stycznia 2024 r. podczas XLIV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu:

Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista wybranych do dofinansowania w ramach naboru 4/2023 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.

Czytaj więcej…

Previous Post Next Post