Aktualności

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin

JAKSA LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.image: align(center)

Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spray painted portrait of Albert Einstein

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR „Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD” za rok 2023.

W związku z zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 20 lutego 2024 r. tj. /wtorek / w sali konferencyjnej Stowarzyszenia, ul. Janów Dolny 17/3 - od godz. 15:00.

Plant, which blurs into the distance

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:
Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Wskaźnik produktu - W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. /poniedziałek / od godz. 13 00 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro/

Spray painted portrait of Albert Einstein
Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR „Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD” za rok 2022

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność...

Plant, which blurs into the distance

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działanie :

Przedsięwzięcie nr 2.2.1, Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wskaźnik produktu- 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej.

oraz

Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru

Wskaźnik produktu- W 2.1.4.Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych., szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych

Spray painted portrait of Albert Einstein

Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD , realizując zobowiązania wynikające z Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie odbędzie się 21 Lutego 2022 r. (poniedziałek) w godz. 14.00 -17.00 w siedzibie LGD (ul. Janów Dolny 17/ 3, 32-200 Miechów ).

Plant, which blurs into the distance

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działanie : Przedsięwzięcie nr 2.1.1, Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wskaźnik produktu- 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. /środa / w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro / od godz.13.00