Efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 - 2023

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania obejmuje swoim działaniem wszystkie siedem gmin powiatu miechowskiego – Charsznica, Gołcza, Książ Wielki, Kozłów, Miechów, Racławice, Słaboszów. W okresie programowania 2014-2020 Stowarzyszenie realizuje założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania:
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - podejście „ LEADER”

Celem podejścia LEADER jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. LEADER jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Zgodnie z tą zasadą przebiegało przygotowanie Strategii i to podejście pozwoliło na zdefiniowanie celów rozwojowych.

cały artykuł

Previous Post Next Post