Aktualności

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin

JAKSA LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.image: align(center)

Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 8 listopada br. przedstawiciel Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD ", Pan Adam Pituch - odebrał z rąk Pana Łukasza Smółki - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, aneksy do umów dotyczące przyznania dodatkowych środków w wysokości:.

„Aktywizacja społeczności lokalnej ,
w projektach rozwoju obszarów wiejskich”

W związku z podjętą współpracą przy realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zamieszcza na stronie internetowej pełną informację o projekcie.

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem własnej działalności gospodarczej - zgłoś się do Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Możesz otrzymać dotację w wysokości 23 050 zł oraz wsparcie finansowe pomostowe do 7200 zł na sfinansowanie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy.

Szanowni Państwo !

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD prosi wszystkie podmioty, które korzystają ze wsparcia w ramach realizacji obecnej Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli osoby i podmioty, które realizowały projekty konkursowe lub granty, o wypełnienie i odesłanie za pomocą zamieszczonego Linku, Ankiety opracowanej przez zespół Socjometr Założyliśmy, że dotrzemy z ankietą do wszystkich beneficjentów i będziemy czekać na ich zwrot.

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD , zapraszamy do wypełnienia Ankiety przygotowanej przez zespół Socjometr skierowanej do mieszkańców z terenu Powiatu Miechowskiego, obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju. Jest to narzędzie badawcze dzięki którym pozyskane będą informacje na temat LGD oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

Modern building

W dniu 14 lipca 2021 r. podczas XXXI posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego p...