Wyniki naboru 5/2020/G

Wyniki naboru 5/2020/G

nabory

W dniu 19 sierpnia 2020 r. podczas XXV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru grantobiorców i operacji, które zostały złożone we wnioskach w ramach naboru do Projektu Grantowego z zakresu: Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista wybranych do dofinansowania w ramach naboru 5/2020/G z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.

Czytaj

Previous Post Next Post