Aktualności

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin

JAKSA LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.image: align(center)

Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki Naboru Grantowego Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach konkursu na nabór wniosków o udzielenie wsparcia grantowego:

ZAPROSZENIE
Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 05.06.2024 r. o godz. 15 30 w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia ul. Janów Dolny 17/3.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia grantowego. Wsparcie finansowe będzie mogło być wykorzystane na realizację przedsięwzięć z zakresu:

  1. Działań popularyzujących zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak: spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty;
  2. Inicjatyw edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy;
  3. Organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej.
Spray painted portrait of Albert Einstein

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR „Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD” za rok 2023.

W związku z zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 20 lutego 2024 r. tj. /wtorek / w sali konferencyjnej Stowarzyszenia, ul. Janów Dolny 17/3 - od godz. 15:00.

W dniu 08 stycznia 2024 r. podczas XLIV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu:

Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania obejmuje swoim działaniem wszystkie siedem gmin powiatu miechowskiego – Charsznica, Gołcza, Książ Wielki, Kozłów, Miechów, Racławice, Słaboszów. W okresie programowania 2014-2020 Stowarzyszenie realizuje założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania:
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - podejście „ LEADER”