Aktualności

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin

JAKSA LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.image: align(center)

Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach konkursu na nabór wniosków o udzielenie wsparcia grantowego:

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia grantowego. Wsparcie finansowe będzie mogło być wykorzystane na realizację przedsięwzięć z zakresu:

  1. Działań popularyzujących zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak: spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty;
  2. Inicjatyw edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy;
  3. Organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej.

W wyniku przeprowadzonych w roku 2022 i 2023 naborów, została osiągnięta wielkość większości zakładanych wskaźników. W kilku działaniach pozostały nierozdysponowane kwoty oszczędności. Po uwzględnieniu dokonanych zmian, z pozostającej w dyspozycji kwotę 15 066,30 euro przeznaczono na Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej z uwagi na fakt brakującej 1 szt. wskaźnika w tym działaniu.

Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 01.06.2023 r. o godz. 16 00 w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia ul. Janów Dolny 17/3

Szanowni Państwo.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD uprzejmie informuje, że w dniu 2 maja 2023 r. nasze Biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.