Aktualności

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin

JAKSA LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.image: align(center)

Strona internetowa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Modern building

W dniu 08lipca 2020 r. podczas XXIV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedz...

Modern building

W dniu 08lipca 2020 r. podczas XXIV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu: Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

P...

W dniu 8 lipca 2020 r. podczas XXIV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu:

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia Grantowego: Przedsięwzięcie nr 2.1.1, Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Szkolenie odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 r. /czwartek/ w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Targowa 6/3 /parter/ od godz.14.00 - 16.00.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Projektu Grantowego na operacje z zakresu: Budowy lub przebudowy ...

Plant, which blurs into the distance

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania: Przedsięwzięcie nr 1.1.1, nr 2.1.1, nr 2.2.2, nr 2.2.1. Szkolenie odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r. /czwartek/ w sie...