Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska - podejmowanie działalności gospodarczej. Wskaźnik produktu 1.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

=== Szkolenie odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2022 r. /środa / od godz. 15 00 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro/

Program Szkolenia:

  1. Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania wsparcia
  2. Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
  3. Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

Previous Post Next Post