Jaksa LGD

5.01.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady  Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zwołuje zebranie członków  Rady na dzień 12.01.2017 r. w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia:   ul. Targowa 6/3 godz. 12 00

  

Porządek obrad  Rady:

1. Sprawy porządkowe

2.  Oceny wniosków i ustalenie kwoty wsparcia

3. Podjęcie Uchwał  o wyborze do finansowania  złożonych wniosków 

4. Zatwierdzenie   List  rankingowych wybranych i niewybranych do                                   finansowania operacji

5. Sprawy różne.

Prosimy o niezawodne przybycie z uwagi na ważność podejmowanych decyzji. 

                                                                                    Przewodniczący Rady