Jaksa LGD

Miechów 02.03.2017

ZAWIADOMIENIE     

Przewodniczący Rady  Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

 zwołuje zebranie członków  Rady

na dzień 09.03.2017 r.

w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia:   ul. Targowa 6/3
godz. 12 00

 W porządku  obrad  Rady m.in.  

  1.  Sprawy porządkowe
  2.  Zatwierdzenie protokółu z posiedzenia Rady z dnia  09.02.2017 r 
  3.  Zapoznanie się z  Pismem  Samorządu  Województwa  dotyczącym  braków lub omyłek      przy dokonywaniu oceny  wniosków  z Naboru 1/2016 
  4.  Poprawa dokumentów  dotyczących Naboru 1/2016 
  5. Oceny wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków z Naboru  1/2017
  6. Podjęcie Uchwał  o wyborze do finansowania  złożonych wniosków  w naborze 1/2017
  7. Zatwierdzenie   List  rankingowych wybranych i niewybranych do  finansowania operacji
  8. Sprawy bieżące

Prosimy o niezawodne przybycie z uwagi na ważność podejmowanych decyzji.

 

                                                                      Przewodniczący Rady                                                                                                                    Dariusz Marczewski

Wróć do początku