Jaksa LGD

Wyniki naborów 1/2016    

W dniach 12 i 16 stycznia 2017 r. podczas posiedzenia Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:

podejmowania działalności gospodarczej,


Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR oraz niezgodnych z LSR a także lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków
Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową i pocztą.

NABÓR 1/2016

Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2016
Lista operacji niezgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2016
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016
PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady z dnia 12 i 16.01.2017

 

 

Wróć do początku