Jaksa LGD

Miechów 16.11.2016

Ogłoszenie numer 1/2016 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa 
Lokalna Grupa Działania
 

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  -  podejmowanie działalności gospodarczej,     

Czytaj całość

   

Wróć do początku