Jaksa LGD

Miechów 13.01.2017

Ogłoszenie numer 1/2017 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa 
Lokalna Grupa Działania
 

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:


 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  -  rozwijanie działalności gospodarczej,     
zgodnie z  § 2 ust.1 pkt 2 lit. c  rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. 
o wdrażaniu LSR
 

Czytaj całość

   

Wróć do początku